Програми за родители

Във връзка с основните си дейности и цели НЦСЕР работи и по разработване на програми за повишаване на родителски компетенции. Всеки родител има нужда понякога от подкрепа, за да може да даде най-доброто от себе си в комуникацията си с децата. Целта на тези програми е обучителна, като дава възможността на родителите си, включително на родители от уязвими общности, да повишат уменията си за позитивно родителстване. В разработената програма за родители на деца 3-6 годишна възраст се цели да се създаде пространство в работните групи, в което родителите да се чувстват сигурни да споделят проблемите си в отношенията си с децата, защитени от оценка, както и да осъзнаят силните си страни като родители и да „видят” различна гледна точка към себе си, моделите на родителстване, които ползват и да осъзнаят някои от основните нужди на децата си.

Основни теми в програма за родители на деца 3-6 годишна възраст:

  1. Основни развитийни задачи за възрастта 3-6 годишна възраст – постигане на усещане на независимост и ролята на детската градина за развитие на базови академични умения, както и на инструмента „описателно коментиране”.
  2. Детската игра и ролята на родителя в нея – как помага за развитието на академични, социални и емоционални умения.
  3. Похвалите и награждаването на детето – как да моделира родителя желаното поведение чрез използване на похвали и нематериални награди.
  4. Правилата вкъщи и дневния режим – защо са важни за децата на възраст 3-6 годишна възраст, как да ги въведем и спазваме.
  5. Даване на инструкции и пренебрегване – инструменти, които не подкрепят нежеланото поведение .

Национален център за социално-емоционално развитие