Социални умения

Програмите за социални умения са методологии, в които децата усвояват умения като асертивност, емпатия, умения за слушане, дефиниране на проблеми, преценка на решенията, преговори, адекватно изразяване на емоции, решаване на междуличностни конфликти и други. Изследванията в тази посока твърдят, че при децата със слаби социални умения има риск за потенциални проблеми в развитието от детската градина, в училище, а в последствие и на работното място. При част от агресивните деца особено, има риск за развиване на по-сериозни проблеми през детството и юношеството. Изследванията са категорични, че детската градина/училището и семейството са двете най-важни среди за учене на социални умения при децата. Уменията, които са резултат на това учене могат да повлияят качествено на здравословността на развитието.В процеса на разработване на конкретни програми за социални умения също се правят много изследвания, голяма част от тях лонгитюдни, за измерване на ефективността на тези програми. Като резултат от въвеждането на програми за социални умения в детската градина и училище децата успяват по-добре да управляват емоциите си, да разбират чуждата гледна точка, да решава социални проблеми, да водят преговори с връстниците си, да управляват конфликтите, да отстояват мнението пред връстници и възрастни, да бъдат по-ефективни в комуникацията, както се повишава тяхната толерантност и приеманото на разнообразието сред хората.

Разработените по света програми за социални умения са обикновено базирани на една или няколко психологически теории и са разработени да бъдат ползвани в учебните заведения от учителите по лесен и достъпен начин. Те съдържат ръководства за учителите, материали за работа в групата (в детската градина) или в класа, както включват и информиране на родителите какво учат децата им и насоки за подкрепяне на научените от децата умения и в къщи. Те са разработени по комплекти за различните възрасти (детска градина, училищни класове).

Национален център за социално-емоционално развитие