Програма за родители на деца 3-6 години

t1Име: Разработване на програма за родители на деца от 3 до 6 годишна възраст от целевите групи и Провеждане на интерактивно и практическо обучение на социални работници по проект „Готови за училище, 2014-2015”.

Финансиране: Тръст за социална алтернатива.
Обща стойност на финансирането: 12 493,95.
Обща продължителност на проекта: 9 месеца.

Резултати: НЦСЕР създаде програма за повишаване на родителски умения за уязвими групи, като крайната цел беше да бъдат обучени представители на организации, работещи в ромска общност за повишаване на родителските компетенции на родители на деца 3-6 години от уязвими групи. За база на програмата е използвана американската програма Incredible Years. На база разработената програма за повишаване на родителски компетенции бяха обучени за прилагането й представители на 7 ромски организации.

Национален център за социално-емоционално развитие