Програми за учители

Експертите на НЦСЕР имат богат опит в обучения на  учители, като в последствие това се превърна в основна част от дейностите на НЦСЕР и е във връзка с целите на сдружението. НЦСЕР работи с учители не само от училищата партньори, а и с много други училища в страната и е в постоянен процес на разработване на обучителни програми за тях. Провеждаме обучения по различни теми, свързани с подобряване работата на учителите, комуникацията им с родителите и децата, използване на интерактивни методи на преподаване и цялостно повишаване ефективността на образователния процес.

Как да управляваме стреса на работното място (техники за релакс и справяне с акумулиран и/или силен моментен стрес)

Иновативни подходи в клас

Партниране между родители и училище

Национален център за социално-емоционално развитие