Милена Михайлова

Магистър по Психология и Управление на човешките ресурси. Има 15 години опит като обучител в обучения за възрастни и 10 години в неправителствени организации, работещи с уязвими групи. В последните 5 години активно работи като обучител в обучения на учители от цялата страна, както към проекти на МОН, така и по договор със самите училища. Работила е 5 години като Мениджър обучения в различни фирми, част от които ОББ, Евроком и др.

Образованието в България се нуждае от радикални промени, за да може да отговори на нуждите на потребителите си – деца и родители, както и на работещите в системата, а именно учителите. Програмите за социални умения, които се използват по света, са необходима част от тези промени, тъй като поставят фокуса върху позитивите на децата и техните силни страни, което е единственият начин да ги направи пълноценни възрастни и участници за създаването на едно по-добро и справедливо общество.

Национален център за социално-емоционално развитие