Миглена Манчева

Завършила съм Софийския университет „Свети Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика, с образователно- квалификационна степен бакалавър и специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. Имам допълнителна образователно- квалификационна степен магистър със специализация“ Езиково и литературно обучение“, както и професионална квалификация по ранно чуждоезиково обучение по английски език.

Вече над 10 години работя като начален учител в 119 СОУ “Академик Михаил Арнаудов“. В работата си с децата вярвам, че единствено, когато материята им е интересна, те могат да учат и да усвояват нови знания. В подхода си към тях насърчавам творчеството, нестандартното мислене, опитвам се да им помогна да усвоят умения, които не са заложени в учебния материал.

Това, което ме мотивира да участвам в проекта за адаптация на програма за социални умения и интегрирането им в училище е нуждата, която и аз имам – децата често нямат инструменти, с които да се разбират по-добре помежду си, да споделят емоциите си и да решават конфликтите. Аз, като учител, работя в тази посока според собствените си разбирания и интуиция, но смятам, че такъв конкретен инструментариум в тази посока е много полезен както за работата ми с децата, така и на тях самите – да бъдат по-съзнателни за емоционалните си преживявания, което ще им помогне да се справят и по-успешно с учебния материал.

Национален център за социално-емоционално развитие