Др. Елена Алтимирска

Доктор по Организационна психология, Executive MBA, Certificate in Training Practice (CIPD), Следдипломна квалификация по Управление на човешки ресурси. Над 20 години опит като преподавател по Социална, Трудова, Организационна психология и др. (СУ „Св.Кл.Охридски“ и Нов Български Университет), треньор, фасилитатор, консултант и мениджър. Управляващ партньор в консултантска компания Бизнес Ефект.

Участвам в проекта, защото вярвам, че развитието на социалните умения на децата от ранна училищна възраст чрез систематично и целенасочено обучение може да ги направи пълноценни възрастни. Като психолог и родител виждам дефицитите в българската образователна система и вярвам, че чрез нашия проект децата могат да опознаят по-добре себе си и света около тях и така да развият своята социална и емоционална компетентност.

Национален център за социално-емоционално развитие