Екип

НЦСЕР обединява специалисти с много опит в различни области, най-вече с психологически и педагогически бекграунд. Членовете на екипа имат дългогодишен опит както в разработването на обучителни програми, така и в провеждането на обучения за възрастни. Част от членовете в сдружението са с научни титли и със стаж в научно-изследователската сфера, а друга част – с опит в работата с малцинства по различни проекти към различни неправителствени организации.

Милена Михайлова: Управител, Експерт

Весна Ненчева: Психолог, Експерт

Ирина Стойнова: Психолог, Експерт

Доктор Елена Алтимирска: Психолог, Експерт

Миглена Манчева: Педагог, Експерт

Национален център за социално-емоционално развитие