Весна Ненчева

Весна Ненчева е магистър по социална психология.

Експертизата и опита й идват и от дългогодишната й работа с училища и проекти насочени към нуждите на учителите като консултант и тренер.

  • Преподавател: „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви“, 2014 г.
  • Съавтор и тренер на теми: „работа в екип за учители“; „иновативни подходи в клас“, „ работа с родители‘, „управление на стреса на работното място“ и много други.

Експерт с богат практически опит (над 15 години) в областите комуникационни и презентационни умения, мениджмънт и лидерство, управление на хора и екипи, екипен одит.

Сертифицирана от Thomas International. Била е мениджър на Центъра за психологическа оценка и консултации в Енемона, експерт в Псих-физиологичната лаборатория на АЕЦ „Козлодуй“.

Национален център за социално-емоционално развитие