Партниране между родители и училище

За никого не е тайна, че общуването е трудна работа, включително и с родителите. Всеки родител е индивидуалност, затова не е чудно, че мненията на родители и учители често се разминават, особено що се отнася до образованието и поведението на детето. За учителите е присъщо действено поведение и участие в развитието на детето, както и стремеж за запазване интереса на класа. За родителите е по-свойствено да проявяват любов и състрадание и да защитят собственото си дете.

Как да открием къде е златната среда? Пътят към това е разбирането и приемането, т.е. да приемеш, че другият – учител или родител, е еднакво важен за развитието и успеха на детето.

Стратегии за включване на  родители

Много изследвания показват, че децата имат високи познавателни постижения, социален успех, добро емоционално здраве и се развиват като пълноценни личности, когато родителят има активна роля в образованието и живота на детето в училище. Това участие показва на детето, че родителят е искрено загрижен и заинтересован от образованието му и че училището е мястото, където то може да получи ценни знания и да развие взаимоотношения и умения. Понякога, когато родителите не вземат активно участие в училищните занимания, детето може да загуби желание да учи и да посещава училище. Често родителите се оправдават, че нямат време и сили или че се чувстват неуютно в училище. Други родители изпитват объркване как точно и под каква форма могат да участват в училищния живот на детето си, а някои просто нямат необходимата информация.

Как вие като учител можете да привлечете родителите да участват в училищния живот на техните деца?

Как ще протече тренингът?

Презентация на теорията – дава нова и структурирана гледна точка на опита Ви.

Възможност за дискусия – диалогична форма, използва се за затвърждаване на знания + увеличаване на вече придобития опит;

Практически казуси от опита на тренера – дава увереност + готов продукт, който веднага да се приложи в практиката:

Практикум – изготвяне на учебно съдържание, което да влезе в класната практика.

Какво получавате?

  • Теоретична подготовка и малка книга с текст то темата
  • Сертификат
  • Възможност за задаване на въпроси към психолога свързани с училищни проблеми по темата

Национален център за социално-емоционално развитие