Общ преглед

Част 1

Аз-образ: дефиниция, формиране и важност

Учениците се запознават с Добрите неща, както и с основните герои и рамка, които ще бъдат използвани през годината.

Те научават философията, че се чувстваш добре, когато мислиш и действаш положително, и винаги има начин да правиш добри неща. Те научават, че Аз-образът е начина, по който мислят и се чувстват, и че семействата и приятелите влияят върху Аз-образа им.

Отрицателните избори и действия създават отрицателен Аз-образ. Чувстваме се добре със себе си и действията си от положителните избори и действия: положително себевъзприятие. Когато имаме здравословно себевъзприятие ние сме щастливи и успешни: чувстваме се добре със себе си, с това, което правим и как се отнасяме с другите. Кръгът „Мисли-действия-чувства” демонстрира, че положителните мисли водят до положителни действия, положителните действия водят до положителни чувства и положителните чувства водят до повече положителни мисли. Този кръг може да бъде и отрицателен. Това илюстрира връзката между познавателните, свързаните с чувствата и поведенческите елементи.

Част 2

Физически и умствени положителни действия за добър Аз-образ

Учениците осъзнават своята отговорност за това да се грижат за телата си и научават физическите и умствени измерения на Аз-образа. Те се научават, че положителните хора се грижат добре за телата и умовете си; те се чувстват здрави и силни и се вълнуват от идеи.

Уроците се фокусират върху конкретни положителни действия за поддържане на физическо здраве (хранене, хигиена, избягване на вредни вещества, упражнения, сън, избягване на болести) и положителни действия за поддържане на умствено здраве (учене, решаване на проблеми, творческо мислене, запаметяване, любопитство).

Част 3

Да контролираш себе си като използваш социални/емоционални положителни действия

Това е първата от четирите части на Добрите неща, която разглежда социалните/ емоционални добри неща и управлението, контрола и ефективното използване на емоциите.

Част 3 помага на учениците да научат да управляват своите ресурси (наречени осемте дара в малките класове): време, енергия, притежания, пари, таланти, мисли, действия и чувства. Те откриват, че всеки притежава тези осем дара и че тяхното управление по един мъдър начин е добро нещо, което е важно за Аз-образа ни.

Няколко урока разглеждат девет конкретни чувства (любов, гняв, тревога, завист, гордост, страх, самота, благодарност и обезкуражаване). Учениците се учат да управляват чувствата си, така че те самите да имат контрол над тях, а не обратното.

Част 4

Да се разбираш с другите, като използваш социални/емоционални положителни действия

Да се отнасяме към другите, така както искаме да се отнасят към нас – това е ключът да се разбираме с другите и фокусът на тази част. Учениците изготвят „Кодекс на поведение”, въз основа на това как искат другите да се отнасят с тях и след това са насърчени да го подкрепят в ежедневни ситуации.

Учениците се научават да практикуват уважение, емпатия, приятелство, доброта, сътрудничество и положително отношение като положителни начини за отношение към другите.

Част 5

Да си казваш истината, като използваш социални/ емоционални положителни действия

Да си честен със себе си означава да се изправиш пред реалността и да се видиш какъвто си. Това е трудно. Нужно е разбиране и практика. В тази част учениците се упражняват да си казват истината, да се опознаят, да не обвиняват другите, да признават грешките, да не търсят оправдания и да спазват обещанията си.

Част 6

Да се самоусъвършенстваш постоянно, като използваш социални/емоционални положителни действия

Непрекъснато да се усъвършенстваш е естествено продължение на това да си честен със себе си, защото хората, които гледат на себе си реалистично, са по-способни да определят личните си цели. Самоусъвършенстването означава развитието и интегрирането на физическата, умствената и социална/емоционална сфера, така че да се постигне индивидуалния идеал на личността.

В тази част учениците научават как да поставят краткосрочни и дългосрочни цели и как да си поставят цели. Те се учат да вярват в своя потенциал, да имат смелостта да опитват, да превръщат проблемите във възможности и да работят непрекъснато за усъвършенстването си.

Част 7

Преговор на добрите неща

Тази част, разбира се, прави преглед на принципите, научени през годината. Това е възможност да се припомнят научените добри неща, отново да се упражнят много от тях, да се види напредъка на целите и да се формулират нови цели.

Това също е чудесна възможност да се види как всички концепции на Добрите неща работят заедно. Учениците виждат, че Аз-образът, с който са започнали в началото на годината, се е подобрил съвсем явно, което им дава повод да вярват в себе си и в непрекъснатото си развитие.

Всички ученици празнуват своето развитие в събитие по случай завършването на годината. Това е време за лично и групово признание, поздравления и споделяне на своето послание от Добрите неща със света.

Ние ставаме по-добри в нещата, които правим и начина, по който живеем; вие също можете!

Национален център за социално-емоционално развитие