Как да управляваме стреса на работното място

(техники за релакс и справяне с акумулиран и/или силен моментен стрес)

Преживяването на стрес и справянето с него се отнася към многото ключови проблеми на човека във и извън психологията. Под психологичен стрес се разбира несъответствието между натоварването и съществуващите в наличност ресурси, съпровождано от такива емоции като страх, гняв и т.н. Реакциите на борба или бягство помагат да се възстанови равновесието – могат да бъдат в една или друга степен съответстващи, т.е. адаптивни. Считат се за адаптивни, ако се достига равновесие и в бъдеще способстват намаляването и отстраняването на вредни въздействия.

Стресът е начина, по който всеки един от нас реагира на напрежението. Следователно, хората в дадена фирма са отговорни за стреса на работното място. Всеки един от нас е отговорен.

Използвани методи на работа:

  • Интерактивна лекция – дава параметрите на понятията и тяхната дефиниция; Практически автогенен тренинг

Ползите за вас:

  • Припомняме си добри практики, опитваме някои от тях и си избираме подходящата за нас

Национален център за социално-емоционално развитие