Ирина Стойнова

Магистър по социална и клинична психология, има 15 години опит като обучител в обучения за възрастни за повишаване на социални компетенции на различни целеви групи, включително безработни и от уязвими общности. Работила е 4 години в неправителствения сектор в сферите на изграждане на социални умения и здравеопазване. Има 5 години опит в бизнес сектора като Мениджър обучения и развитие.

Експертизата ми е насочена към развиване на социални умения, основно на възрастни на този етап, но като майка на 3 деца все повече осъзнавам важността тези компетенции да се придобиват възможно най-рано, за да бъдат максимално ефективни през целия живот. Въвеждането на програми за социални умения в образованието е ключово за изграждането на функциониращи възрастни в един динамичен и гъвкав свят, както и за бъдещото усещане за професионална и лична удовлетвореност на хората.

Национален център за социално-емоционално развитие