Иновативни подходи в клас

  1. Как учим? Защо да се съобразяваме с различните стилове на учене при различните хора?

Хората са различни в стила си на учене спрямо предпочитанията си към всеки един от стадиите на учене. Спрямо тях има индивидуални особености, които следва да бъдат взети под внимание при процеса на обучение.

  1. Защо трябва да сме адаптивно гъвкави към учениците?

Ефективността на обучението зависи от много фактори, като един от най-съществените е ангажираността на ученика в учебните взаимодействия.  Традиционното обучение се основава на предпоставката, че знанията са материята, която може да бъде преподадена от учителя на ученика. Важно е да се развива на практика участващото и диалогово, интерактивно, фокусирано върху ученика, фокусирано върху резултата обучение.

Положителни ефекти в обучаемите:

  • Повишена активност у обучаемите в процеса на учене.
  • Повишена отговорност на обучаемите към резултатите от обучението.
  • Повишава нивото на критичност на мисленето.
  • Повишена мотивация за учене, липсва скука и отегчение;

Как ще протече тренингът?

Презентация на теорията – дава нова и структурирана гледна точка на опита Ви.

Възможност за дискусия – диалогична форма, използва се за затвърждаване на знания + увеличаване на вече придобития опит;

Практически казуси от опита на тренера – дава увереност + готов продукт, който веднага да се приложи в практиката:

Практикум – изготвяне на учебно съдържание, което да влезе в класната практика.

Какво получавате?

  • Теоретична подготовка и малка книга с текст то темата
  • Сертификат
  • Възможност за задаване на въпроси към психолога свързани с училищни проблеми по темата

Национален център за социално-емоционално развитие