Добрите неща

dobri-nehta-1Добрите неща е програма с уроци, които са с продължителност средно по 15 минути, четири дни в седмицата. Добрите неща е също програма и за развитие на социалния климат: учебните уроци са интегрирани в цялостната училищна програма и включват и родителите, за да се изгради една положителна среда в училището – среда, която насърчава учениците да правят най-доброто, на което са способни.

Добрите неща учи на положителни, житейски концепции, които помагат на учениците да се чувстват добре. Доказано е, че програмата спестява от времето за управление на класната стая, намалява проблемите с дисциплината и координира академичните и поддържащите програми в училището

Програмата Добрите неща е така направена, че е лесно да се адаптира към нуждите и индивидуалните потребности на класа. Частите и уроците са създадени така, че да бъдат преподавани в последователност, но с общ ефект, за да се затвърдят понятията у учениците и да се изградят конкретни умения. Основната рамка на Добрите неща е гъвкава и лесна за адаптиране. Например, може да откриете, че класът ви реагира най-добре на дискусии или ролеви игри или на писмени работи или рисунки и можете  да използвате най-ефективните стратегии за учене. Може да пожелаете да представите урок, който е предвиден по-нататък в програмата, за да помогне на учениците да се справят с текущ проблем и да го разгледате в съкратен формат, когато дойде реда на този урок, според учебната програма.

ПРОГРАМАТА СЪДЪРЖА 139 УРОКА  за 2-ри клас – всеки учебен ден по 15 минути.

Национален център за социално-емоционално развитие