За нас

ПОКАНА за участие  в заключителна конференция по проект „Бъдеще за децата ни – развиване на социални умения на деца в начална училищна възраст” –23.04.2016 г., Център за подготовка на ученици за олимпиади

Сдружение Национален центъра за социално-емоционално развитие (НЦСЕР) е НПО, регистрирана по ЗЮЛИЦ в обществена полза на 30.05.2013г. с решение на СГС по фирмено дело 213/2013г.
Булстат: 176485151.

logo-bg-350

НЦСЕР е регистриран в Министерство на правосъдието и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност с номер 20130802012 според Удостоверение № 012/02.08.2013г.

НЦСЕР е регистрирана в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 413380.

Като резултат от работата на екипа на НЦСЕР през 2013 и направеното проучване на програмите за социални умения за деца, учители и родители в световен план, възникна партньорство между НЦСЕР и създателите на програмата Positive Action (www.positiveaction.net), което се базира на сключен договор за предоставяне на НЦСЕР на ексклузивни лицензионни права за превод и адаптация на различните части от програмата Positive Action . Договорът беше подписан окончателно и от двете страни на 6.11.2013г.

Национален център за социално-емоционално развитие